Zarządzanie kodem javascript w projekcie

Zarządzanie kodem javascript w projekcie

W ostatnim czasie zaliczyłem mały “powrót do przeszłości” ponownie wkraczając na ścieżkę freelancer-a, co więc za tym idzie znacząco zwiększyła mi się różnorodność projektów nad którymi pracuje lub w których “maczam palce”.  Z tego wszystkiego udało mi się wysnuć pewną zadziwiającą i niestety bolesną konkluzję, mianowicie, ludzie nadal nie potrafią/nie chcą się nauczyć, jak zarządzać kodem JS-a. Szkoda, bo sztuka ta nie należy do najtrudniejszych, wystarczy trzymać się paru prostych zasad…

Nie mieszaj widoku z kodem javascript

Miejscem javascript-u jest nie szablon (html, phtml, tpl czy inne cudo), a zewnętrzny plik zakończony końcówką “js”. Można go umieścić z innymi zasobami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania naszej strony/portalu, np obok zewnętrznych bibliotek. By łatwiej go później zlokalizować można nadać mu nazwę która w naturalny sposób będzie sugerowała, że to tutaj będzie można znaleźć całą naszą magię. Za popularne nazwy można przyjąć np.  ”scripts”, “app”, “main”.

Używaj komentarzy/przypisów

Umieszczenie javascriptu w osobnym pliku znacząco podnosi jego czytelność, jednakże może powodować problemy z odnalezieniem docelowej części szablonu do której się odnosi. Naturalnym rozwiązaniem są w tym przypadku komentarze, choćby w formie <sciezka_do_pliku>:<linijka_w_kodzie>. Ich dopisanie nie zajmuje wiele czasu, a znacznie uprzyjemni modyfikację kodu gdy wrócimy do projektu po pewnym czasie. Wdzięczne powinny być również osoby, które do prac dołączą później, takie rozwiązanie uratuje ich przed rozczytywaniem się w setkach lini HTML-a przy poszukiwaniach zaginionego elementu.  Poniżej przykład jak to może wyglądać.

$(document).ready(function (){
  //\application\views\scripts\index\index.phtml:59
  var $search = $('input.search'),
    $searchBtn = $('button.search'),
  //\application\views\scripts\index\index.phtml:65
    $searchList = $('div.search-list');
  $searchBtn.on('click', function (e) {
    e.preventDefault();
    $.get(
      "/search/search/",
      {
        'query': $search.val()
      }
    ).success(
      function (resp) {
        $searchList.empty();
        $searchList.append(resp);
      }
    );
    return false;
  });
});

Cache’uj selektory

Każdorazowe wyszukiwanie elementu w DOM kosztuje! Jeżeli zamierzamy skorzystać z jakiegoś selektora więcej niż raz, najlepiej zrobić to już na samym początku, a znaleziony element przypisać do zmiennej i to z niej korzystać przy następnych wywołaniach. Przykład możemy znaleźć w kodzie zamieszczonym powyżej, linijki 3,4 oraz 6.

Wydziel podobną funkcjonalność i umieść ją w osobnych modułach

Wydzielenie kodu js do oddzielnego pliku to dopiero początek, przy mniejszych projektach może nawet wystarczający. Jednak w momencie kiedy jego ilość zaczyna gwałtownie wzrastać, warto zastanowić się nad podzieleniem kodu według funkcjonalności. W momencie kiedy uda nam się to wszystko poukładać zabierzemy się za stworzenie modułu, co samo w sobie nie jest niczym trudnym. Zaczynamy od utworzenia katalogu (“<katalog_główny_projektu>/js/helpers/“) oraz pliku (powiedzmy, że w naszym przypadku “search.js“), przygotowujemy szkielet, a następnie wypełniamy  go naszym kodem. Ostatecznie załączamy jeszcze nowo utworzony skrypt tak jak robiliśmy to z innymi plikami “js” i inicjalizujemy moduł w miejscu gdzie wcześniej znajdował się nasz kod.  Jak to powinno wyglądać postaram się przedstawić poniżej.

Przyjmijmy, że w pliku “main.js” znajduje się kod zaprezentowany we wcześniejszych przykładach. Postanowiliśmy go wydzielić i stworzyć z niego moduł, który przechowywany będzie w “search.js”. Zaczynamy od paru linijek kodu, które traktować powinniśmy jako szablon:

// tworzymy nową przestrzeń tak aby uniknąć nadpisywania zmiennych globalnych
// przekazujemy referencje do obiektu okna (window)
// a jako drugi parametr podajemy własność undefined dzięki czemu
// nawet jeżeli znajdzie się szaleniec gotów nadpisać te zmienne
// nie wpłynie to na działanie naszego kodu
(function (window, undefined) {
  // odpalamy tryb "strict", dodatek wprowadzony do specyfikacji ECMA5 wymuszaja
  // na nas przestrzeganie pewnych zasad oraz wyłącza
  // mniej lub bardziej niestabilne i/lub przestarzałe funkcje
  "use strict"
  // w tym miejscu możemy zadeklarować prywatne zmienne lub
  // dołożyć funkcje widoczne tylko w tej przestrzeni
  // nastęnie deklarujemy nasz moduł
  var searchHelper = {
    //ta funkcja będzie inicjalizować całość
    init: function () {
    },
    //tutaj (gdy będzie to przydatne) będziemy dodawać stałe
    _const: {
    }
  };
  // na końcu wyeksportujemy jeszcze moduł do przeglądarki
  window.search = searchHelper;
}(window));

by później dodać już właściwy kod:

(function (window, undefined) {
  "use strict"
  /**
   * zaczynamy od deklaracji samych zmiennych
   */
  var $search,
    $searchBtn,
    $searchList;

  /**
   * tworzymy funkcje w której przypiszemy referencje elementów do zmiennych
   */
  function bindElements() {
    //\application\views\scripts\index\index.phtml:59
    $search = $('input.search');
    $searchBtn = $('button.search');
    //\application\views\scripts\index\index.phtml:65
    $searchList = $('div.search-list');
  }

  /**
   * oraz funkcje w której podepniemy event'y
   */
  function bindEvents() {
    $searchBtn.on('click', onSearchBtnClick);
  }

  /**
   * funkcja wywoływana w momencie kliknięcia na przycisk "search"
   * @param e
   * @returns {boolean}
   */
  function onSearchBtnClick(e) {
    e.preventDefault();
    $.get(
      "/search/search/",
      {
        'query': $search.val()
      }
    ).success(
      function (resp) {
        $searchList.empty();
        $searchList.append(resp);
      }
    );
    return false;
  }
  var searchHelper = {
    init: function () {
      bindElements();
      bindEvents();
    },
    _const: {
    }

  };
  window.search = searchHelper;
}(window));

Ostatecznie tak jak pisaliśmy na wstępie, inicjalizujemy jeszcze moduł w naszym głównym skrypcie (“main.js”):

$(document).ready(function () {
  //odpalamy nasz moduł
  search.init();
});

I to wszystko, nasz kod przybrał teraz całkowicie inną, znacznie czytelniejszą i bardziej ustrukturyzowaną formę.

Komentarze:

Zostaw odpowiedź

Proszę wypełnij wymagane pola aby dodać komentarz.


Drag circle to the rectangle on the right!

Wyślij